Státní úřady a instituce

InfoZlin.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Zlínský okres Zlín

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Zlín"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Výkup lesů a lesních pozemků - lesy-vykup.cz

Provádíme výkup lesů po celé ČR, na Slovensku vykupujeme lesy pouze v krajích Žilinský a Trenčianský. Jako zpracovatelé dřevní hmoty vykupujeme lesní pozemky. Možnost vykoupit lesy i s polem nebo loukou. Máme zájem o lesy listnaté i jehličnaté, vykupujeme i …

Valašské Klobouky, Josefa Valčíka 658 - +420 739 807 240

Krajské vojenské velitelství Zlín

Velitelství vykonává státní správu na území Zlínského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území.

Zlín, Štefánikova 167 - +420 973 458 801

Odbor cizinecké policie Zlínský kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Zlín, J. A. Bati 5637 - +420 974 661 829

Katastrální pracoviště Zlín - cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Schvalujeme změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území.

Zlín, třída Tomáše Bati 1565 - +420 577 574 111

Krajský soud v Brně - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Zlín, Dlouhé díly 351 - +420 577 171 111, +420 577 172 121

Celní úřad pro Zlínský kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Zlín, Zarámí 4463 - +420 577 054 200

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Zlín, třída Tomáše Bati 1565 - +420 577 004 935

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Zlín, Zarámí 88 - +420 577 653 208, +420 723 064 691

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Lípa, Lípa 121 - +420 569 400 470, +420 737 267 750

Okresní státní zastupitelství Zlín - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Zlín, Dlouhé díly 351 - +420 577 171 111, +420 577 172 171

OSSZ Zlín - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Zlín, třída Tomáše Bati 3792 - +420 577 041 111

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Zlín, třída Tomáše Bati 853 - +420 577 005 641

Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty - ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Luhačovice, Nádražní 318 - +420 577 119 626, +420 577 119 627

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Zlín, Dlouhé díly 351 - +420 577 222 580, +420 734 362 929

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Otrokovice, tř. Osvobození 1388 - +420 950 175 602, +420 950 175 603

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Zlín, třída Tomáše Bati 3792 - +420 577 690 468, +420 577 690 489

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Zlín, Lazy V 654 - +420 577 210 796

Finanční úřad pro Zlínský kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Zlín, třída Tomáše Bati 21 - +420 577 617 111

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Zlín, Zarámí 88 - +420 577 653 315, +420 577 653 611

Okresní soud ve Zlíně - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Zlín, Dlouhé díly 351 - +420 577 171 111